Predavatelji 2018


Tim Cole

Tim Cole je mednarodno priznani guru na področju informacijske varnosti in elektronskega poslovanja. Izkušen publicist, avtor in TV moderator je znan po svoji objektivnosti, hkrati pa kot urednik spletne revije Smart Industry – the loT Business kritično vrednoti vplive tehnologije na poslovne procese in trge.

Dejan Grahovac

Diplomiral in magistriral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo (FER) na Univerzi v Zagrebu. Kot razvojni inženir je svojo profesionalno kariero gradil pri organizacijah, kot so Ericsson Nikola Tesla in Ericsson AS Norway. V organizaciji Deloitte je bil zaposlen kot višji svetovalec in v Agenciji za komercialno poslovanje kot direktor strateškega razvoja. Več kot 10 let uspešno vodi lastno podjetje za poslovno svetovanje.

Matija Jamnik

Matija Jamnik je odvetnik in direktor Odvetniške pisarne Jamnik d.o.o.. Ukvarja se predvsem s statusnim, pogodbenim in informacijskim pravom (spletno poslovanje, varovanje občutljivih podatkov, IT pogodbe in podobno), pravom intelektualne lastnine in izvršilnim pravom. Je strokovnjak s področja varovanja osebnih podatkov, spletnega poslovanja in komuniciranja, IT-pogodb ter avtorskega prava. Predaval je že na mnogih seminarjih in konferencah, med drugim na Mednarodni konferenci o umetni inteligenci in pravu (Bologna), Dnevih javnega prava in javnega managementa, Netkonferenci, Finančnih dnevih, POPR konferenci ipd.

Robert Brumnik

Robert Brumnik je vodilni presojevalec po standardih ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 ter po uredbah GDPR in eIDAS. Je tutor in ocenjevalec programov Bureau Veritas za pooblaščene osebe za varstvo podatkov, DPO in GDPR specialist, predavatelj informacijske varnosti na podiplomskem študiju Korporativne varnosti in upravljanja s tveganji, na mednarodnih konferencah in seminarjih ter avtor več kot 50 strokovnih in znanstvenih člankov.

Miran Gašper

Delovno kariero je začel kot pripravnik v tovarni Krka Novoterm. Nadaljeval je v Akripol-u Trebnje, kjer se je zaposlil kot tehnolog kontrole in si s tem začrtal profesionalno pot na področju kakovosti. Leta 1989 se je preselil v Avstralijo, kjer je dokončal študij materialne tehnologije in bil zaposlen kot projektni vodja v raziskovalnem centru COMALCO. Pri projektih se je srečeval tako s sistemi kakovosti, kot tudi s sistemi varovanja poklicnega zdravja. Leta 1994 je v Avstraliji opravil izpit za zunanjega presojevalca na področju sistemov kakovosti. Po vrnitvi v Slovenijio se je zaposlil v Krki Tovarni zdravil, v sektorju za upravljanje kakovosti in pričel kot presojevalec sodelovati z Bureau Veritas. Danes ima lastno podjetje in kot vodilni presojevalec za ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 izvaja presoje ter tečaje za notranje/ vodilne presojevalce. Na področju sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu je opravil prvo presojo v Sloveniji (Impol) in na Hrvaškem (INA Rafinerija nafte Sisak).

Rajko Kokol

Rajko Kokol, univ.dipl.inženir strojništva je svojo strokovno kariero pričel v podjetjih za proizvodnjo opreme za avtomobilsko industrijo. Leta 2004 je ustanovil lastno podjetje in kot samostojni svetovalec dela na področju razvoja sistemov kakovosti in poslovanja ter prenove (reinženiring) poslovnih procesov. Pri Bureau Veritas ima status vodilnega presojevalca za ISO 9001, ISO/TS 16949 in status presojevalca za ISO 14001. Kot predavatelj vodi seminarje za notranje presojevalce in delavnice o metodah FMEA, MSA, SPC, APQP&PPAP.

Zoran Lekič

Je veliko večino svoje profesionalne kariere delal na področju kakovosti in produktivnosti v proizvodnih in storitvenih organizacijah. V Ljubljani je diplomiral na Stroji fakulteti, kot Fullbrightov štipendist je v ZDA pridobil naziv magistra znanosti iz industrijskega inženiringa. Takoj po izidu standardov serije ISO 9000 se je vključil v najširšo uveljavitev kakovosti in opravil pionirsko delo na promociji pridobitve certifikatov kakovosti v slovenskem gospodarstvu. Prvi v Sloveniji je pridobil naziv vodilnega presojevalca za sisteme vodenja kakovosti in vodil certifikacijske presoje doma in v državah srednje Evrope. Ustanovil je in 15 let vodil podružnico Bureau Veritas v Ljubljani, ki je postala vodilna certifikacijska hiša v Sloveniji. Je član ISO TC 176 komiteja, ki skrbi za razvoj standardov kakovosti. Za svoje dolgoletno aktivno delo pri Evropski organizaciji za kakovost (EOQ) je prejel posebno priznanje in postal njen častni član.

Andrej Trebar

Po izobrazbi je magister elektrotehnike. Dodiplomski študij je zaključil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Bogate delovne izkušnje na področju razvoja, kakovosti in vodenja je pridobil v podjetjih Iskra Avtomatika (razvojni inženir), Iskra Delta (razvojni inženir in vodja kakovosti) in Iskra Sistemi (v.d. direktor). Dodatno se je usposabljal na naslednjih področjih: Automatic Test Equipment Operations and Programming (ZDA), Mainframe computer maintenance FACOM 180N (Japonska), Maintenance of Digital Equipment VAX 8800 (Irska), EMI, EMC protection (Švedska), PHARE – MGD, Training course in consulting skills (Slovenija). Njegova poglavitna dejavnost je svetovanje pri razvoju, uvajanju in certificiranju sistemov vodenja kakovosti. Za Bureau Veritas izvaja usposabljanja o sistemih vodenja kakovosti. Je avtor knjige Kreativno snovanje novih proizvodov in storitev, ki jo je izdalo Slovensko združenje za kakovost in odličnost in aplikacije TRIZ crossover QMS za mobilne naprave z Android operacijskim sistemom.

Matej Tušak

Matej Tušak je bil v zadnjih 25 letih psiholog gimnastičnih, kegljaških, kajakaških, skakalnih, jadralnih, smučarskih, teniških, judo, plesnih idr. reprezentanc ter psiholog mnogih drugih znanih slovenskih športnikov ter nosilcev medalj na SP in OI (Peterka, Majdič, Kranjec, Žbogar, Žolnir, Košišt, Debevec, Maze). V zadnjem času dela kot predavatelj in svetovalec v mnogih domačih in tujih podjetjih, svetuje upravam podjetij, je član mednarodnega teama za promocijo zdravja na delovnem mestu, sodeluje z ameriško Mayo kliniko in raziskuje šport, zdravje in psihologijo, izvaja coachinge in druge oblike psihoterapije in svetovanja. Razvija pa tudi različne aplikativne storitve za posameznike in podjetja s področja aplikativne psihologije.

Dan kakovosti organizira Bureau Veritas, d.o.o. Več o nas in našem poslanstvu si preberite TUKAJ.

Bureau Veritas d.o.o.

Linhartova 49a, 1000 Ljubljana


01 4757 600

Na voljo od 8:00 do 16:00

seminarji@si.bureauveritas.com

Info

Za več informacij nas pokličite ali nam pišite. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.