Organizator

Organizator Dneva kakovosti 2017:

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas je strokovna storitvena družba s skoraj 200 letno tradicijo in v svetovnem merilu vodilni ponudnik storitev na področju presojanja, certificiranja, preskušanja in kontrol.

Bureau Veritas zagotavlja svojim odjemalcem obširen portfelj storitev presoj, certificiranja in drugih rešitev na področju kakovosti, varnosti in zdravja, okolja in družbene odgovornosti (QHSE). Z inovativnim pristopom pomaga Bureau Veritas odjemalcem pri doseganju skladnosti z zahtevami zakonodaje, mednarodno priznanih standardov, lokalnih shem in shem prilagojenih potrebam strank, s čimer zmanjšuje tveganja, izboljšuje učinkovitost in uspešnost organizacij ter spodbuja njihov trajnostni razvoj.

Bureau Veritas so priznale številne mednarodne in nacionalne akreditacijske organizacije.

Bureau Veritas Certification je podelil že več kot 100.000 certifikatov v 100 državah po vsem svetu. Pridobljena certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification pomeni pomembno konkurenčno prednost in sporoča zavezanost vaše organizacije k odličnosti, zanesljivosti in trajnostnemu razvoju.

Več o Bureau Veritas si preberite na www.bureauveritas.si.