Inovativnost in kreativnost

Vabimo vas na tradicionalno srečanje Dan kakovosti, ki ga bomo v letošnjem letu obarvali s pridihom inovativnosti in kreativnosti poslovanja.

Inovativnost, kreativnost in proces nenehnih izboljšav so ključnega pomena za obstoj organizacij. Poslovne procese je potrebno prilagoditi tržnim zakonitostim in razumeti, kako pomembna je inovativnost kot temeljna vrednota vseh zaposlenih, ki so za organizacijo neprecenljiv vir inovativnosti in kreativnosti.

Uspešne in inovativne organizacije nenehno izboljšujejo in optimizirajo poslovni proces z uvajanjem izboljšav na učinkovit način. K temu stremijo tudi vse spremembe v novi različici standarda kakovosti. Standard daje velik poudarek na sistematično obvladovanje tveganj, ki je pri uvajanju novosti v poslovanje ključnega pomena. V standardu je izpostavljeno razumevanje potreb in pričakovanj vseh zainteresiranih strani, kar omogoča identifikacijo priložnosti za izboljšave in inovacije. Opredeljeni sta tudi vključenost in večja odgovornost najvišjega vodstva, ki sta prav tako ključni pri gradnji inovativne organizacijske kulture in spodbujanju zaposlenih k iskanju kreativnih rešitev poslovanja. Zavezanost k izboljšavam preko sistema vodenja kakovosti pomaga vodstvu pri spodbujanju zaposlenih v usmerjenosti k izboljšavam.

S kakšnimi izzivi se organizacije srečujejo pri vodenju in spodbujanju inovativnosti? Kje so meje naše kreativnosti?

Pridružite se nam 12. aprila 2017 na Brdu pri Kranju, kjer bomo razvili razpravo in skupaj razmišljali v smeri nenehnih izboljšav in inovativnih rešitev. Naši sogovorniki bodo priznani strokovnjaki, motivatorji, avtorji svetovnih uspešnic …