VODITELJSTVO

Načrtovanje, usmerjanje, nadzor ali mnogo več?

Proces nenehnih izboljšav in uvajanje sprememb v organizacijah zahteva odločen pritisk in vztrajnost s strani vodstva. Zavezanost k izboljšavam preko sistema vodenja kakovosti pomaga vodstvu tudi pri spodbujanju zaposlenih v usmerjenosti k izboljšavam. V novem standardu ISO 9001:2015 sta v primerjavi s prejšnjo različico prav odgovornost in zavezanost vodstva veliko bolje definirani in naravnani v smeri doseganja zastavljenih ciljev ter zagotavljanja uspešnega poslovanja organizacije.

Kakšne so zahteve standarda, s katerimi najvišje vodstvo dokazuje svojo zavezanost k sistemu vodenja kakovosti organizacije? Kakšne odgovornosti in pooblastila mora dodeliti vodstvo, da zagotovi doseganje načrtovanih rezultatov vseh procesov in delovanje sistema vodenja kakovosti po zahtevah mednarodnega standarda? S kakšnimi izzivi se srečuje sodobni vodja na različnih področjih delovanja (kultura, gospodarstvo, šport). Kako izzive uspešno obvladovati?

Vabimo vas na tradicionalno srečanje Dan kakovosti, kjer bomo s pomočjo prispevkov predstavnikov vodstva priznanih domačih in tujih organizacij skušali odgovorili na vsa vprašanja, ki se porajajo v času sodobnega voditeljstva.